DZIAŁ artystyczny

Wielostronna, wielopłaszczyznowa działalność dydaktyczna, wychowawcza i artystyczna to podstawowe zadanie pracy Działu Artystycznego. Co roku skupia on około 750 uczestników pragnących rozwijać swoje zainteresowania i pasje artystyczne.
Oferta działu jest bardzo rozbudowana i przystosowana dla dzieci i młodzieży w różnym wieku a swoją edukację artystyczną mogą zaczynać tutaj dzieci już w wieku 3 lat.
Działania nauczycieli Działu Artystycznego skierowane są głównie do uczestników stałych w ramach planowych zajęć dydaktycznych z: rytmiki, nauki tańca, śpiewu, po grę na instrumentach. Zajmujemy się kształceniem początkujących jak i zaawansowanych uczestników, opierając się w dużej mierze na autorskich programach uwzględniających nowości z poszczególnych dziedzin artystycznych oraz potrzeby uczestników, środowiska. Nasza praca dotycząca rozwoju artystycznym dotyczy zarówno przeciętnego uczestnika zajęć jak i szczególnie uzdolnionego.
W ramach pracy Działu Artystycznego uczestnikom proponowane są także interdyscyplinarne formy – w ramach własnych imprez: działowych, ogólnopałacowych, miejskich, krajowych i międzynarodowych.
Priorytetem w obszarze naszej działalności jest tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu, harmonijnemu i zindywidualizowanemu rozwojowi osobowemu uczestnika, rozwijanie jego uzdolnień i umiejętności w sferze artystycznej. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności przez uczestników. Konfrontowanie i weryfikowanie swoich osiągnięć w ramach stałych form zajęć dydaktycznych oraz przez uczestnictwo w otwartych ofertach adresowanych do różnych typów zespołów i form artystycznych Bydgoszczy, regionu i kraju. Wspieranie rozwoju uczestników szczególnie uzdolnionych artystycznie. Stwarzanie warunków wyzwalających postawy kreatywności.
W ramach wspierania rozwoju artystycznego naszych uczestników podejmujemy działania związane z:
Uczestnictwem w konkursach, festiwalach umożliwiające: konfrontację dorobku artystycznego, integrację ze środowiskiem artystycznym, kontakt z zespołami i wykonawcami o podobnym charakterze działalności.
Organizacją imprez o charakterze edukacyjnym i artystycznym adresowanych do uczestników stałych i okazjonalnych, wzbogacające propozycję kulturalną placówki i środowiska m.in. Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Taneczne Miraże”, Międzynarodowy Dzień Tańca, Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Pozyskiwaniem środków finansowych na realizację imprez oraz różnych innych zadań dydaktycznych.
Organizacją warsztatów, szkoleń dla uczestników zajęć prowadzonych przez autorytety z poszczególnych dziedzin artystycznych.
Organizacją wypoczynku zimowego i letniego: obozy szkoleniowo – wypoczynkowe.
Nasze zespoły artystyczne uczestniczą także w różnych wydarzeniach kulturalnych miasta i kraju uczestnicząc w charakterze widza – w imprezach i koncertach oraz spektaklach oraz wykonawców – prezentując się w różnych koncertach, imprezach, spektaklach organizowanych przez placówkę a także różne organy, instytucje, szkoły, organizacje, itp.

 

W dziale pracują:

Zespoły taneczne:

 • Sigma,
 • Kopka I,
 • A propo’s
 • Talizman,
 • Amulet,
 • Amulecik II,
 • Brax II,
 • Brax III,
 • Arabesque‘a II,
 • Arabesque‘a III,
 • Zespół DMT,
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska

 

Rytmika:

 • Zajęcia rytmiki dla dzieci w wieku od 3-5 lat
  oraz zespoły:
 • „Małe Rytmisie”,
 • „Rytmisie”,
 • „Małe Dominutki”,
 • „Dominutki”.


Zespoły wokalne:

 • Cocentus,
 • Zespół wokalny Mezza Voce,
 • Chór Pałacu Młodzieży,
 • Grupa operowa,
 • Zespół Camerata

 

Zajęcia instrumentalne:

 • sekcja trąbek, nauka gry na pianinie, gitara basowa, sekcja gitar klasycznych, sekcja puzonów, sekcja gitar klasycznych, instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe, sekcja saksofonów, sekcja saksofonów junior, perkusja, improwizacja jazzowa
  oraz zespoły instrumentalne:
 • Junior Jazz Big Band`75 ,
 • Jazz Big Band`75,
 • Zespół instrumentów klawiszowych,
 • Zespół gitarowy,
 • Młodzieżowe zespoły rockowe,
 • Zespół rockowy „Pozytywne wibracje”.

aktualizacja 01.10.2019   ©  Pałac Młodzieży