wstecz

Ogólnopolski Konkurs Literacki
17 gram miłości”

Edycja 2023

Dnia 14.12.23 roku został rozstrzygnięty XII Ogólnopolski konkurs literacki „17 gramów miłości” tegoroczna edycja odbywała się pt.: Ludzie…
Jury obradowało w składzie dr Dominik Wierski, mgr Krystyna Bujak, mgr Krzysztofa Jagła.
„17 gramów miłości”, jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją, tym razem dotyczył współczesnego obrazu człowieka.
Uczestnicy odwołali się do atmosfery niepokoju panującej w wielu regionach świata, zawirowań społecznych na arenie międzynarodowej i nietrwałości pokoju. Zastanowili się, czy w dzisiejszych czasach możliwa jest tolerancja i porozumienie między ludźmi, akceptowanie różnic, otwarcie się na drugiego człowieka. Wiele prac inspirację czerpało z codziennych, bardzo wnikliwych obserwacji sytuacji rodzinnych czy szkolnych, inne zaś stanowiły próbę eseistycznych komentarzy na temat ogólnoludzkiej kondycji. Uczestnicy sięgali też po formę pamiętnika, podkreślając osobistą perspektywę wypowiedzi.
Wiele prac odznaczało się ponadto dużą erudycją i odniesieniami do dzieł literackich, także tych spoza kanonu lektur szkolnych. Zwraca uwagę staranna kompozycja zdań oraz poprawność ortograficzna i gramatyczna wypowiedzi. Docenić należy tu wielką pracę uczestników, ale też niezawodne wsparcie ich nauczycieli.
Nagrodzono prace, które w opinii Jury odznaczały się największymi walorami, ale podkreślić trzeba, że poziom konkursu był wysoki i wyrównany. Wielu uczestników ma w sobie potencjał, by w kolejnych edycjach przygotować jeszcze lepsze teksty. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom konkursu.
dr Dominik Wierski

Laureaci

 • Miejsce I Natalia Kojder-Wróblewska z Głobina
 • Miejsce II Patrycja Brzyszcz z Tłuchowa
 • Miejsce III Liliana Pokulitnis z Łupawy

Wyróżnienia:

 • Julia Marciniak z Bydgoszczy
 • Alicja Korytkowska z Bydgoszcz
 • Stanisław Jędrzejewski z Storogardu Gdańskiego
 • Blanka Legowiec z Bydgoszczy
 • Ksawery Głowacki z Głobina

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Baczyńska-Serocka

 

17 gram miłości”
XII ogólnopolski konkurs literacki pod tytułem Ludzie…

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją.
Doniesienia ze świata, trwające zawirowania społeczne na arenie międzynarodowej i towarzyszący nam strach o bezpieczeństwo naszego życia pokazuje jak kruchy jest spokój i pokój na ziemi.  Napiszcie czy w dzisiejszych czasach możliwa jest tolerancja i porozumienie między ludźmi, co popycha drugiego człowieka do agresji. Jacy ludzie są dla siebie nawzajem?
Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej, stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.

Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej.
 • Praca literacka napisana komputerowo, nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
 • Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres a.baczynska-serocka@palac.bydgoszcz.pl lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem 17 gram miłości.
 • Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników. (załącznik nr 1.)
 • Prace należy nadsyłać do 30.11.2023.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2023. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Z uwagi na dobro konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.        

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503-408-380

Zgoda rodziców / opiekunów

 

Edycja 2022

Tegoroczny XI ogólnopolski konkurs literacki „17gramów miłości” odbywał się pod tytułem „Droga…”
Ideą konkursu jest rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości do odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.
Poprzez ten konkurs udało nam się pokazać, iż osoby pomimo specyficznych trudności potrafią fantastycznie pisać. Stworzyliśmy miejsce, w którym mogą prezentować swoje umiejętności. Napisanie pracy literackiej na ten konkurs jest dużym sukcesem każdego z uczestników. Często muszą przełamać swoje wewnętrzne obawy przed upublicznieniem swojej twórczości. Cały czas towarzyszy im lęk przed popełnieniem jakiegoś błędu ortograficznego. Specyficzne trudności są „swoistym darem”, dzieci są bardziej wrażliwe, kreatywne i pracowite. Jury w składzie: mgr Krzysztofa Jagła, mgr Anna Rosa, dr Dominik Wierski wielokrotnie podkreśla wysoki poziom prac literackich. „Jury doceniło dobrze, zręcznie napisane opowiadania oraz wspomnienia, w których wyraźnie zaznaczono drogę jako etap z przemianą, wnioskami na przyszłość. W nagrodzonych pracach jest dojrzałość, ale też pewna spontaniczność”

Wyniki:
I miejsce Klaudia Miękus z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli,
„Za pięknie napisane mini opowiadanie.”
nauczyciel Pani mgr Agnieszki Olejarz

II miejsce Hubert Szmajdziński Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubanie,
„Za wyjątkowo opisaną pasję.”
nauczyciel Pana  mgr Mirosław Przekwas

III miejsce Jakub Szkutnik Szkoła Podstawowa w Boninie,
„Za historię, w której spotykają się dwie drogi życiowe.”
nauczyciel Pani mgr Urszula Nawrocka

Wyróżnienia:
Weronika Brzyszcz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie,
  „Za szacunek do wartości.”
nauczyciel  Pani mgr Edyta Gąsiorowska

Łukasz Krysztopolski Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance,
„Za bardzo zręcznie napisaną historię, zawartą w liście do cioci.”
nauczyciel Pani mgr Violetta Kotarska

Wszystkim serdecznie gratuluję!!!
Zapraszam do udziału w przyszłym roku.
mgr Anna Baczyńska-Serocka