wstecz

Konfrontacje Teatralne

W przedsięwzięciu udział biorą zespoły teatralne ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego Bydgoszczy, a także powiatu bydgoskiego. Podczas spotkania mają one możliwość prezentowania teatru żywego słowa, teatru plastycznego, muzycznego bądź kabaretu. Konfrontacje są podsumowaniem wielomiesięcznej pracy i zabawy w teatr młodych aktorów. Szerokie grono odbiorców, czyli rówieśników ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego stanowi bardzo wymagającą i spontaniczną publiczność, okazującą otwarcie swoje zainteresowanie i właściwy odbiór spektaklu. Co roku podczas przedsięwzięcia widzowie przenoszą się do „innego świata”, zostawiając za nim rzeczywistość. Tu mogą poczuć się jak w bajce. W teatrze bowiem jak w marzeniach może się wszystko wydarzyć. Mali aktorzy nie tylko wcielają się w postać Czerwonego Kapturka, złej Czarownicy, czy przyjaciela z podwórka, ale także ukazują świat widziany oczyma ich samych, jego dobre i złe strony.

Prezentują wszystko co ludzkie i dla ludzi, ukazują ich problemy, radości i smutki.
Spektakle niejednokrotnie pobudzają do refleksji, bawią, uczą, ale także dostarczają wielu wzruszeń i doznań. Poszerzają horyzonty myślenia i odczuwania, a także wzbogacają osobowość uczestników spotkań. Uwrażliwiają na piękno nie tylko młodych artystów, ale także publiczność.

Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny. Przyznawane są również nagrody za: walory wychowawcze, oprawę plastyczną spektaklu, a także nagrody indywidualne za grę aktorską.  Organizatorzy powołują również jury dziecięce, które ma możliwość oceny swoich rówieśników – młodych aktorów.
Koordynator: Luiza Kubowicz-Dorosz

123456

 

Edycja 2023

 1. 30. Konfrontacje Teatralne odbędą się 18 marca 2023 roku.
 2. Założenia i cele Konfrontacji:
  •    upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
  •    inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
  •    stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
  •    zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
  •    kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 3. Zasady uczestnictwa:
  •    zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny  (z wyjątkiem teatru lalek),
  •    tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki  dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
  •    czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
  •    w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
  •    w eliminacjach  mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
  •    informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami. O terminie spotkania instruktorzy zostaną powiadomieni  pocztą elektroniczną.
  •    akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji.
  •    warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 1 marca 2023 roku:
           - karty zgłoszenia lub wypełniony skan karty z regulaminu - na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
          - imiennej listy uczestników zespołu
 4. Zasady oceny
  •    konfrontacje mają charakter konkursowy,
  •    jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
  •    jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 5.   Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326.
 6. Inne:
  •    nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
  •    w spektaklu nie wolno stosować ognia,
  •    koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

 

 

 

Edycja 2022

WERDYKT JURY
29. Konfrontacji Teatralnych
Pałac Młodzieży, 4.06.2022

Jury w składzie: Teresa Wądzińska - aktorka, Krystyna Bujak - polonista, Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

dla Oli Łaz ze Szkoły Podstawowej „Sokrates” za scenariusz spektaklu „Projekt”

Nagrody aktorskie dla:
Julii Jully z MDK nr 4 za rolę Babci w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Alicji Rakoczy z MDK nr 4 za rolę Anny i Żony w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Katarzyny Rybackiej z MDK nr 4 za rolę Studentki i Artystki w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
dla Witolda Żarnowskiego ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Budowniczego domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Aleksandry Żarnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Niszczycielki domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Mii Gregorowicz-Njabe z MDK nr 4 za rolę Sary w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA” i rolę dziecka w spektaklu „Gadulińskie”
dla Marty Śledź z MDK nr 4 za rolę Panny Minchin w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Nadii Aładowicz z MDK nr 4 za rolę Lavinii w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Liliany Górskiej z MDK nr 4 za rolę Dziecka  w spektaklu „Gadulińskie”

Zespołowa nagroda aktorska:
Dla Teatru „Kameleon” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”,
w kategorii SP VII - VIII szkół podstawowych

 

II miejsce
Teatr „Kameleon
” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”, instruktorzy: Malwina Bielicka, Elżbieta Krenz,

I miejsce
Grupa "Teatralna 13+”
ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za spektakl „BAŚŃ O WZNOSZENIU” , instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz,

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
II miejsce:
Teatr „Witrynka”
z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „GADULIŃSKIE”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
I miejsce:
Teatr „NaNiby
” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „MAŁA KSIĘŻNICZKA”  , instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
I miejsce:

Teatr „Witraż” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „KAMIEŃ NA KAMIENIU”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
i
Nagroda specjalna dla p. Wiolety Górskiej – Nowik za kreatywność, bogactwo form w reżyserowanych spektaklach

 

 • Zdjęcie: 9067.jpg
 • Zdjęcie: 9120.jpg
 • Zdjęcie: 9286.jpg
 • Zdjęcie: 9205.jpg
 • Zdjęcie: 9187.jpg
 • Zdjęcie: 9158.jpg
 • Zdjęcie: 9303.jpg
 • Zdjęcie: 9191.jpg
 • Zdjęcie: 9107.jpg
 • Zdjęcie: 9168.jpg
 • Zdjęcie: 9298.jpg
 • Zdjęcie: 9251.jpg
 • Zdjęcie: 9079.jpg
 • Zdjęcie: 9045.jpg
 • Zdjęcie: 9103.jpg

 

 

Regulamin

 1. 1. 29. Konfrontacje Teatralne.
 2. 2. Założenia i cele Konfrontacji:
  • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
  • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
  • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
  • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 3. 3. Zasady uczestnictwa:
  • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny (z wyjątkiem teatru lalek),
  • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
  • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
  • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
  • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
  • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami. O terminie spotkania instruktorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
  • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji.
  ze względu na sytuację epidemiczną możliwa jest organizacja przedsięwzięcia online.
  • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół:
  - nagrania spektaklu
  oraz
  - karty zgłoszenia na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl.
  Nagranie powinno być wykonane ze statycznie ustawionej kamery i rejestrować plan ogólny.
 4. 4. Zasady oceny
  • konfrontacje mają charakter konkursowy,
  • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
  • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 5. 5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326. 6. Inne:
 6. • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
  • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
  • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.