wstecz

Młodzi mądrzy

Program profilaktyczny dofinansowany ze środków Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy związanej z działaniami profilaktycznymi.
Jednym z zadań tego programu są wykłady i warsztaty pn. „ANTYDESTRUKCJA”, które polegają na  dostarczeniu uczestnikom adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, udzieleniu pomocy w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychicznych oraz zaangażowaniu w alternatywne do zachowań ryzykownych działania artystyczne i zabawowe. Udział w warsztatach pozwala na kształtowanie i utrwalanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych wśród uczniów bydgoskich szkół, a dorosłych wyposaża w wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przygotowuje do mądrego reagowania w sytuacjach wymagających interwencji.
Kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych, w tym postaw i systemu wartości dotyczących używania substancji psychoaktywnych zmniejsza prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych w przyszłości.
Specjaliści uczestniczący w warsztatach (policjanci, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, arteterapeuci, socjoterapeuci) dostarczają uczestnikom rzetelnej wiedzy z zastosowaniem  metod aktywizujących na płaszczyźnie plastycznej, ruchowej, teatralnej, multimedialnej.  
Specjalistami tworzącymi i współrealizującymi zadanie w roku 2022 są: dr nauk medycznych Marek Jurgowiak, Magdalena Łuba, Anna Jaworska, Magdalena Talar, Natalia Stańko, Krzysztofa Jagła.  
Zgłoszenia przyjmuje Krzysztofa Jagła, tel. 52 321 00 81 wew. 315.

123

6.11.2023

 • Zdjęcie: 4070.jpg
 • Zdjęcie: 4105.jpg
 • Zdjęcie: 4118.jpg
 • Zdjęcie: 4093.jpg
 • Zdjęcie: 4087.jpg
 • Zdjęcie: 4109.jpg
 • Zdjęcie: 4061.jpg
 • Zdjęcie: 4124.jpg
 • Zdjęcie: 4040.jpg
 • Zdjęcie: 4032.jpg

 

16.05.2023

Zdjęcia z pierwszych spotkań w ramach zadania publicznego pn. "Młodzi Mądrzy", finansowanego w całości ze środków Miasta Bydgoszczy.
Spotkania dla trzech klas VIII w SP 45 - jak radzić sobie w bezpieczny sposób ze stresem, głównie z tym przed egzaminami.

 • Zdjęcie: IMG_20230516_121201.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230516_122413.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230516_132403.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230516_121212.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230516_122654.jpg

 

15.11.2022

 • Zdjęcie: 7872.jpg
 • Zdjęcie: 7867.jpg
 • Zdjęcie: 7840.jpg
 • Zdjęcie: 7865.jpg
 • Zdjęcie: 7866.jpg
 • Zdjęcie: 7883.jpg
 • Zdjęcie: 7849.jpg
 • Zdjęcie: 7879.jpg
 • Zdjęcie: 7851.jpg
 • Zdjęcie: 7833.jpg

zdjcia: Sandra Wróblewska

22.09.2021

wykład dla nauczycieli w SP45, prowadzi doktor nauk medycznych  Marek Jurgowiak.

13.10.2021

Warsztat poprowadziła Magdalena Talar – pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg