wstecz

Monodram

Edycja 2022

W sobotę 26.11.2022 r. miał miejsce finał X Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „MONODRAM 2022”, jednej z nielicznych w naszym kraju, imprez teatralnych, adresowanych wyłącznie do młodych aktorów – amatorów. Za każdym razem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy na kameralnej scenie pracowni teatralnej Pałacu Młodzieży, gościć niezwykle zdolnych młodych ludzi, dla których monodram - wyjątkowo trudna forma sceniczna – jest okazją do zaprezentowania umiejętności aktorskich, ale również  sposobnością do podzielenia się z odbiorcami swoim indywidualnym, bardzo osobistym  poglądem na otaczający ich świat.

Wszystkie prezentacje dostarczyły zarówno wykonawcom, jak i licznie zgromadzonej publiczności, wielu fascynujących i intensywnych doznań artystycznych. Było sporo powodów do szczerego uśmiechu, ale także do głębokiej refleksji. Widzowie wspaniale przyjęli spektakle, a dowodem na to są, nie tylko gromkie brawa po każdym z przedstawień, ale również kierowane spontanicznie w stronę młodych aktorów,  bardzo pochlebne i budujące ich opinie. Publiczność podkreślała nie tylko umiejętności sceniczne aktorów, ale także niezwykłość i ważność poruszanych problemów oraz ogromną siłę ich emocjonalnego  przekazu. W trakcie warsztatów, które poprowadziła aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy p. Małgorzata Trofimiuk,  uczestnicy spotkań mogli nieco skoncentrować się na sobie i na swoim wnętrzu, tym samym wzbogacając warsztat aktorski.

Jury po obejrzeniu zakwalifikowanych do finału monodramów postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce i „ZŁOTY MONODRAM” – otrzymał Oskar Michalski,

II miejsce i „SREBRNY MONODRAM’ – otrzymała Marcelina Łachowska,

dwa równorzędne III miejsca i „BRĄZOWE MONODRAMY” – otrzymali: Iga Drozdowska i Nataniel Wrzeciono,

a dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA – otrzymały Aleksandra Gąsecka i Wiktoria Kawa.

Jury podkreśliło wysoki i niezwykle wyrównany poziom prezentowanych monodramów. Zwróciło uwagę na ambitny dobór przez uczestników repertuaru, ich dojrzałość artystyczną, świadomość bycia na scenie, stworzenie przekonujących postaci scenicznych, umiejętność nawiązania kontaktu z widzem. Jurorzy dostrzegają również szczególne znaczenie bydgoskich spotkań dla rozwoju edukacji teatralnej.

Pomysł  i koordynacja imprezy Jacek Małachowski, współpraca i współorganizacja   kierownik Działu Sztuki Janina Lasota. Wyjątkowa obsługa fotograficzna Sandra Wróblewska z pracowni  prowadzonej przez Jarosława Pabijana.

Spotkania wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym i wsparte finansowo przez Radę Rodziców przy Pałacu Młodzieży.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, publiczności i wszystkim którzy przyczynili się do organizacji spotkań. Do zobaczenia za rok!

 • Zdjęcie: 3429.jpg
 • Zdjęcie: 3287.jpg
 • Zdjęcie: 3707.jpg
 • Zdjęcie: 3677.jpg
 • Zdjęcie: 3065.jpg
 • Zdjęcie: 3681.jpg
 • Zdjęcie: 3689.jpg
 • Zdjęcie: 3175.jpg
 • Zdjęcie: 3266.jpg
 • Zdjęcie: 3682.jpg
 • Zdjęcie: 3671.jpg
 • Zdjęcie: 3703.jpg
 • Zdjęcie: 3727.jpg
 • Zdjęcie: 3084.jpg
 • Zdjęcie: 3347.jpg
 • Zdjęcie: 3026.jpg
 • Zdjęcie: 3400.jpg
 • Zdjęcie: 3236.jpg
 • Zdjęcie: 3713.jpg
 • Zdjęcie: 3286.jpg
 • Zdjęcie: 3161.jpg
 • Zdjęcie: 3605.jpg
 • Zdjęcie: 3516.jpg
 • Zdjęcie: 3697.jpg
 • Zdjęcie: 3134.jpg

zdjęcia Sandra Wróblewska