wstecz

Trening wrażliwości (9-11 lat)- warsztaty twórcze

nauczyciel: Janina Lasota

Zajęcia zaadresowane są do dzieci w wieku 9 - 11 lat zainteresowanych teatrem. Warsztaty przygotowują do swobodnego funkcjonowania na scenie, właściwego wykorzystywania rekwizytów, synchronizacji ruchu scenicznego z muzyką. Zajęcia stanowią okazję do odkrywania możliwości twórczych uczestników zajęć, pobudzania ekspresji, uruchamiania wyobraźni, energii ciała. Rozwijają umiejętności odkrywania, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji oraz rozumienia i akceptacji uczuć innych ludzi. Warsztaty twórcze to doskonały sposób na "otwarcie", budowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnych relacji społecznych. Poprzez działania teatralne tj. praca z ciałem, głosem, przestrzenią, rekwizytem, uczestnicy zajęć poznają swoje mocne strony. Ćwiczenia dramowe i aktorskie wpływają na samoświadomość ćwiczących, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do twórczego myślenia, uczą współpracy. Podczas zajęć wykorzystywane są: ćwiczenia emisyjno – oddechowe, dykcyjne, ćwiczenia słuchowe, koordynacja i automatyzacja ruchów, improwizacje, inscenizacje na zadany temat, pantomima, psychodrama, ćwiczenia relaksacyjne i odprężające. Uczestnicy realizują indywidualne i zespołowe zadania aktorskie. Dzięki wykorzystywaniu różnych dziedzin sztuki, uczestnicy uczą się odbioru i przeżywania dzieł teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich. Efektem tak prowadzonych zajęć są działania parateatralne i spektakle teatralne. Trening wrażliwości to artystyczne spotkanie z innymi uczestnikami, ale także odkrywanie własnej indywidualności!

Zajęcia odbywają się w środę w godz. 16.00 - 19.05.

Prowadząca Janina Lasota