wstecz

XI Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs Młody Przyjaciel Bydgoszczy

 

12.06.2024

Podsumowanie konkursu na odznakę Młodego Przyjaciela Bydgoszczy

 • Zdjęcie: 9047.jpg
 • Zdjęcie: 9065.jpg
 • Zdjęcie: 9056.jpg
 • Zdjęcie: 9074.jpg
 • Zdjęcie: 9038.jpg
 • Zdjęcie: 9087.jpg
 • Zdjęcie: 9117.jpg
 • Zdjęcie: 9083.jpg
 • Zdjęcie: 9077.jpg
 • Zdjęcie: 9035.jpg
 • Zdjęcie: 9119.jpg
 • Zdjęcie: 9103.jpg

 

20 marca 2024

w gościnnych murach Pałacu Młodzieży uczniowie szkolnych kół TMMB przystąpili do zdobywania brązowych, srebrnych i złotych odznak "Młodego Przyjaciela Bydgoszczy".  XI Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny składał się z II etapów. W pierwszym młodzież rozpoznawała pomniki, budynki i charakterystyczne miejsca naszego miasta. W drugim sprawdzali swoją wiedzę o symbolach, historii i postaciach Bydgoszczy oraz umiejętność pracy z mapą. Gratulujemy nauczycielom, opiekunom szkolnych kół TMMB, że potrafią swoją pasję i miłość do małej ojczyzny przekazać uczniom.  

 

 • Zdjęcie: 3481.jpg
 • Zdjęcie: 3510.jpg
 • Zdjęcie: 3490.jpg
 • Zdjęcie: 3469.jpg
 • Zdjęcie: 3458.jpg
 • Zdjęcie: 3475.jpg
 • Zdjęcie: 3461.jpg
 • Zdjęcie: 3508.jpg
 • Zdjęcie: 3466.jpg
 • Zdjęcie: 3521.jpg

 

Bydgoszcz - moja mała Ojczyzna

Rozpoczęła się 22 edycja projektu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”. Został on wpisany do Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy  na lata 2021-2028.

Zgodnie z tradycją do realizacji mogą przystąpić koła TMMB, koła historyczne oraz klasy autorskie o profilu regionalnym.
Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu w Pałacu Młodzieży, które odbędzie się w piątek 7 października 2022 roku w sali 115 PM w godzinach 16.30-18.00. Omówione zostaną regulaminy i harmonogram IX Powiatowego Interdyscyplinarnego konkursu „Młody Przyjaciel Bydgoszczy” oraz oferta Sekcji Historycznej adresowana do  młodych ludzi poznających dzieje swojej „małej Ojczyzny”.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Proszę też o przekazanie  informacji o spotkaniu znajomym nauczycielom-regionalistom.

Koordynatorem projektu jest  Ewa Puls - kontakt mailowy ewa.puls@op.pl.
Dyżur w 2 i 4  piątek każdego miesiąca.

 

IX Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs Młody Przyjaciel Bydgoszczy

Wymagania ogólne

Konkurs jest organizowany w ramach Strategii rozwoju edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030. Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023.
Uczeń

 1. Uczestniczy i dokumentuje  udział  w zajęciach szkolnego/ międzyszkolnego koła TMMB.
 2. Zakłada i systematycznie uzupełnia portfolio.
 3. Bierze udział w  międzyszkolnych warsztatach regionalnych (fakultatywnie)*
 4. Odbierze z rąk  przedstawiciela TMMB plakietkę / odznakę i legitymację.
 5. Zdobywa odznaki w kolejności: brązowa, srebrna i złota. W roku szkolnym  2022/23 można ubiegać się tylko o jedną z odznak.
 6. Laureatem Konkursu zostaje uczeń, który zdobył  odznakę potwierdzoną legitymacją.  Pozostali to finaliści i  uczestnicy.  Warunkiem zdobycia odznaki  jest uzyskanie   minimum 70 % punktów  z ogólnej  puli za udział w trzyetapowym   teście (praca z portfolio, Bydgoszcz na starej pocztówce i fotografii. Bydgoskie abecadło). Na świadectwie umieszczamy formułę   „ uczeń uzyskał tytuł laureata IX Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Młody Przyjaciel Bydgoszczy w kategorii (nazwa odznakę).
 7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom  i partnerem i projektu  zgody na umieszczenie imienia i nazwiska  oraz wizerunku w celach promocyjnych i sprawozdaniu z projektu. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają jurorzy  i koordynatorka Konkursu dr Ewa Puls
  * bonus  5 -10% zniżki od ogólnej możliwej do zdobycia  sumy  punktów.

Przebieg IX Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Młody Przyjaciel Bydgoszczy 
Część  I Praca z portfolio
Część  II Praca z ikonografią
Część  III Bydgoskie abecadło (test ogólny)

Brązowa odznaka
Część  I  5 maja 2023
Część  II 16 maja 2023
Część  III 16  maja 2023
Srebrna odznaka
Część  I 24 marca 2023
Część  II  21 kwietnia 2023
Część  III 21 kwietnia 2023
Złota odznaka
Część  I  17 lutego 1023
Część  II  10 marca 2023
Część  III  10 marca 2023
Gra dydaktyczna 21 października 2022r.
Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Mieście 9 grudnia 2022r.
Wręczenie odznak i podsumowanie projektu 19 czerwca 2023

 

Podsumowanie 21 edycji programu Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna - 5.06.2023

 

 • Zdjęcie: 5300.jpg
 • Zdjęcie: 5484.jpg
 • Zdjęcie: 5283.jpg
 • Zdjęcie: 5229.jpg
 • Zdjęcie: 5240.jpg
 • Zdjęcie: 5051.jpg
 • Zdjęcie: 5380.jpg
 • Zdjęcie: 5363.jpg
 • Zdjęcie: 5205.jpg
 • Zdjęcie: 5457.jpg
 • Zdjęcie: 5459.jpg
 • Zdjęcie: 5188.jpg
 • Zdjęcie: 5469.jpg
 • Zdjęcie: 5360.jpg
 • Zdjęcie: 5080.jpg
 • Zdjęcie: 5105.jpg
 • Zdjęcie: 5348.jpg
 • Zdjęcie: 5140.jpg
 • Zdjęcie: 5386.jpg
 • Zdjęcie: 5065.jpg
 • Zdjęcie: 5340.jpg
 • Zdjęcie: 5149.jpg
 • Zdjęcie: 5419.jpg
 • Zdjęcie: 5212.jpg
 • Zdjęcie: 5258.jpg
 • Zdjęcie: 5178.jpg
 • Zdjęcie: 5123.jpg
 • Zdjęcie: 5197.jpg

 

Edukacja regionalna

16 listopada w Pałacu Młodzieży gościła dr hab. Bogumiła Burda prof. Uniwersytetu w Zielonej Górze z wykładem z wykładem "Miejsce i znaczenie edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci i młodzieży".

 • Zdjęcie: 20221116_103428.jpg
 • Zdjęcie: 20221116_104016.jpg
 • Zdjęcie: 20221116_104020.jpg
 • Zdjęcie: 20221116_103801.jpg
 • Zdjęcie: 20221116_103631.jpg

 

Pałacowe spotkania z dziedzictwem kulturowym Bydgoszczy

24.02.2023

 • Zdjęcie: 2046.jpg
 • Zdjęcie: 2024.jpg
 • Zdjęcie: 2053.jpg
 • Zdjęcie: 2044.jpg
 • Zdjęcie: 2041.jpg
 • Zdjęcie: 2027.jpg
 • Zdjęcie: 2048.jpg
 • Zdjęcie: 2025.jpg
 • Zdjęcie: 2038.jpg
 • Zdjęcie: 2037.jpg

 

30.09.2022

 • Zdjęcie: 8042.jpg
 • Zdjęcie: 8046.jpg
 • Zdjęcie: 8043.jpg
 • Zdjęcie: 8040.jpg

zdjęcia: Sandra Wróblewska